Met Hoofd en Lijf aan de Slag

De balans tussen draagkracht en draaglast kan meer of mindere mate verstoord raken. Verschillende stressfactoren kunnen hiervoor de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld veranderingen op je werk, een hoge werkdruk, ingrijpende gebeurtenissen in je privéleven enzovoort.

Bij deze training ga je samen met een psychomotorisch therapeut en een trainer kijken naar jouw werkgerelateerde risicofactoren zoals hoge werkdruk en de sfeer op het werk. Je leert beter te luisteren naar je lichaam en bewust te zijn van de signalen die het afgeeft. Ook leer je bewuster te zijn van je eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Door deze beter te herkennen kan je beter grenzen hanteren.

Aan het eind van de training heb je een actieplan om met plezier, vitaliteit en veerkracht te kunnen (blijven) werken.