Assertiviteitstraining Durf & Lef

Het kan voorkomen dat je het lastig vindt om “nee” te zeggen. Je neemt bijvoorbeeld vaak iemands dienst over als diegene daarom vraagt. Of je hebt er moeite mee om te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent en je mening te geven. Mogelijk breng je weinig in tijdens een teamoverleg.

Bovengenoemde voorbeelden kunnen veel energie kosten. Deze training leert je op een assertieve manier te reageren en meer voor je eigen belangen op te komen. Zo gaan we bijvoorbeeld in op het vragen van hulp, het geven van je mening en het stellen van grenzen. Daarnaast behandelen we het geven én ontvangen van complimenten en kritiek.

We oefenen voor een groot deel met voorbeelden die jij zelf inbrengt. Door opdrachten en verschillende werkvormen leer je assertiviteit toe te passen.