Burn-out, Stress en Spanningsklachten

Veel mensen die zich melden bij GWNN hebben te maken met overspanningsklachten of een burn-out. Langdurig aanhoudende spanning kan leiden tot depressieve klachten of angstklachten. Daarnaast zien we veel mensen met langdurig, lichamelijke klachten.

Spanning

Spanningsklachten ontstaan veelal door een aanhoudende spanning waarbij iemand niet meer in staat is dit los te laten. Vergelijk het met de spierballen in je arm wanneer je deze  een half uur maximaal aangespannen houdt. Uiteindelijk zal je arm gaan trillen, zal je pijn gaan voelen etc. Zo is het ook met langdurige spanning in ons lijf.

Langdurige spanning leidt tot klachten wanneer je deze spanning niet af en toe los kan laten. Het gaat hierbij niet zozeer om de mate van spanning in je lijf of geest, maar vooral om de tijdsduur van de spanning. Aanhoudende stress leidt uiteindelijk tot klachten.

Signalen

Het ingewikkelde is dat je vaak niet merkt dat je lijf ‘in enige mate’ aangespannen is. Signalen als hoofdpijn, piekeren, rugpijn of slecht slapen herkennen we vaak niet als signalen van langdurige stress. Terwijl de naaste omgeving dit vaak al wel opmerkt en hier misschien zelfs al wat van gezegd heeft.

Om een prestatie te leveren hebben we stresshormonen nodig. Wanneer we echter in de prestatiemodus blijven hangen ontstaat er een ontregeling. Dit leidt ertoe dat ontspannen erg moeilijk wordt en gewoon rustig zitten soms niet eens meer lukt.

De onbalans verergert doordat je steeds minder tijd besteedt aan energiegevende activiteiten, omdat daar gewoonweg de puf niet meer voor is. Je steekt alle overgebleven energie in die dingen waarvan je denkt dat je ze moet doen.

Bewustwording

Bewustwording van wat er met je aan de hand is gebeurt bij mensen op verschillende momenten. Sommige mensen merken het al vroeg, terwijl anderen het pas merken wanneer ze van het ene op het andere moment merken dat het niet meer gaat. Ook zijn er mensen die, door een andere oorzaak zoals griep, stil komen te zitten en dan pas voelen hoe het met ze gaat.

De meeste mensen met spanningsklachten knappen op door even rustiger aan te doen, maar kunnen daarna terugvallen. Dit komt doordat de klachten misschien wel zijn afgenomen, maar de oorzaak niet is aangepakt.  Gezond werken Noord Nederland heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen in de zorg en het onderwijs die klachten hebben ontwikkeld door aanhoudende spanning