Coachen op Draagkracht

Wanneer het evenwicht tussen draagkracht en draaglast verstoord is, kan dit leiden tot stress. Onze coaching op draagkracht biedt hulp bij het herstellen van dit evenwicht.

Tijdens de coaching helpen wij in beeld te brengen hoeveel spanning je aankan, de reserves die je hebt en leer je vaardigheden om invloed uit te oefenen op je draagkracht. Hierdoor krijg je meer regie wat je leef- en werkplezier ten goede komt. Tijdens het coachstraject ga je samen met je coach aan de slag met opdrachten en reflectie-oefeningen. Deze oefeningen helpen jou om meer balans en draagkracht te gaan ervaren. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: herkennen en stellen van grenzen; assertiviteit; effectief communiceren; balans werk-prive; omgang met anderen etc.